Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chất lượng cao (mô hình Kosen - Nhật Bản) | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chất lượng cao (mô hình Kosen - Nhật Bản) 22-09-2014

Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chất lượng cao (mô hình Kosen - Nhật Bản):