Thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân quốc tế năm 2017 | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân quốc tế năm 2017 28-08-2017

Thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân quốc tế năm 2017:

Tải về và Xem