TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA 10-06-2020

Ngày 10/06/2020, tại phòng Nghiên cứu 3, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phối hợp cùng các chuyên gia đánh giá AUN – QA triển khai tập huấn cách viết báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục (SAR) để chuẩn bị cho đợt kiểm định AUN – QA sắp tới.

Với kinh nghiệm từ vị trí đánh giá viên của mình, ông Johnson Ong Chee Bee – Người sáng lập và tư vấn chính của Tổ chức Education Quality International (EQI) - đánh giá viên kì cựu của AUN – QA và Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - đánh giá viên của AUN – QA đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm cũng như các quy định về cách chuẩn bị SAR theo tiêu chuẩn AUN – QA nhằm phục vụ cho công tác chuẩn bị hồ sơ cho đợt kiểm định cấp cơ sở giáo dục năm 2021.

Báo cáo đánh giá của AUN-QA sẽ dựa trên các thông tin được cung cấp trong bản SAR của đơn vị, hệ thống minh chứng, kết quả khảo sát thực địa, và phỏng vấn các bên liên quan (lãnh đạo chủ chốt của đơn vị, cán bộ giảng viên, cán bộ hành chính, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng). Nguyên tắc đánh giá của AUN-QA là khách quan, công bằng và căn cứ theo minh chứng.

Thời gian tập huấn sẽ diễn ra trong 4 ngày trong đó đợt 1 diễn ra ngày 10-11/06/2020 và đợt 2 diễn ra ngày 16-17/06/2020.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

AUN-QA là bộ tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á được xây dựng trên cơ sở đảm bảo sự tương thích với bộ tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu và đã được Bộ trưởng của các nước ASEAN chấp nhận để sử dụng thống nhất trong các trường đại học của các quốc gia thuộc khu vực.