TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Tập huấn phát triển chỉ số đo lường và đánh giá (KPIs) 18-06-2020

Trong hai ngày 18 và 19/6/2020, tại phòng Nghiên cứu 3, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phối hợp cùng với BUILD-IT tổ chức hội thảo về thiết kế các chỉ số dùng để đo lường và đánh giá trong quản trị đại học (KPIs).

Trong hội thảo, TS. Kathy Wigal - Trường Đại học Bang Arizona (Mỹ) đã giới thiệu và hướng dẫn về Quản lý chiến lược và KPI, xây dựng mô hình hiệu quả, xây dựng và lập bản đồ mục tiêu chiến lược và lựa chọn chỉ số hiệu suất. Hội thảo lần này là một phần quan trong trong Dự án Thúc đẩy hợp tác trường Đại học và doanh nghiệp thông qua đổi mới và công nghệ (BUILD-IT)

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: