Thông báo v/v học bổ sung kiến thức của sinh viên tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề xét tuyển Liên thông lên trình độ Đại học khóa 13 hệ vừa làm vừa học | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo v/v học bổ sung kiến thức của sinh viên tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề xét tuyển Liên thông lên trình độ Đại học khóa 13 hệ vừa làm vừa học 26-09-2017