Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học đợt 1 năm 2017 | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học đợt 1 năm 2017 14-07-2017