Thông báo điểm trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy - Đợt 1 năm 2018 | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo điểm trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy - Đợt 1 năm 2018 02-08-2018

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy - Đợt 1 năm 2018:

Tải về và Xem