Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tên tiếng Việt: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Tên tiếng Anh: Journal of Science and Technology - Industrial University of HCMC

Website: TAPCHI.Iuh.edu.vn

Tòa soạn: Phòng 3.01 - Nhà E, 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 940 390 - 569

Email: tapchi@iuh.edu.vn

Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Hiếu

Thư ký khoa học: TS. Lê Ngọc Sơn

Hội đồng biên tập:

Chủ tịch Hội đồng: TS. Nguyễn Thiên Tuế        

Ủy viên:

 • GS. TSKH. Lê Huy Bá

 • GS. TSKH. Viện sĩ Đặng Vũ Minh

 • GS. TS. J. Fujita

 • GS. TS. Lê Chí Hiệp

 • GS. TS. Hồ Đức Hùng

 • GS. TS. Phan Thị Tươi

 • GS. TS. Nguyễn Thanh Tuyền

 • PGS. TS. Huỳnh Trung Hiếu

 • PGS. TS. Nguyễn Quốc Hưng

 • PGS. TS. Trần Văn Lăng

 • PGS. TS. Nguyễn Đức Minh

 • PGS. TS. Phan Thị Tố Oanh

 • PGS. TS. Bùi Trung Thành

 • PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn