TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giảng viên IUH năm 2018 31-12-2018

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh có đội ngũ cán bộ - giảng viên là 1.413 người, trong đó có 1.047 giảng viên cơ hữu. Ngoài ra, Nhà trường mời hàng trăm giảng viên thỉnh giảng từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các học viện và những cán bộ khoa học kỹ thuật đang công tác tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm đa dạng hóa các nguồn lực giảng dạy. Hiện nay, trường đã có trên 90% giảng viên có trình độ sau đại học với 01 giáo sư, 18 phó giáo sư; 203 tiến sĩ; 765 thạc sĩ (trong đó có 164 người đang làm nghiên cứu sinh) (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2018). Nhiều giảng viên tham gia các công trình nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ, cấp thành phố và cấp nhà nước. Trong những năm gần đây, nhà trường đã quy tụ được một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ, có năng lực chuyên môn, có khả năng sư phạm tốt, đó là nguồn lực tiềm năng để bổ sung vào đội ngũ sư phạm những người giỏi, tâm huyết, yêu nghề và là đội ngũ nòng cốt cho quá trình phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh còn hợp tác với các trường đại học trên thế giới triển khai hoạt động liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong thời gian vừa qua, Nhà trường đã ký hợp đồng với 56 người nước ngoài, 55 giảng viên quốc tế tham gia giảng dạy tại trường. Đồng thời, trên 12 giảng viên của Nhà trường cũng được mời tham gia công tác tại các trường đại học trong khu vực và trên thế giới.

Hiệu trưởng nhà trường trao quyết định 5 thầy cô được công nhận phó giáo sư năm 2015