Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Khoa Công nghệ Hóa học 01-09-2015

Website: http://fce.iuh.edu.vn/vi/

Tên đơn vị: KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Tên tiếng Anh: Faculty of Chemical Engineering
Tên viết tắt: FCE
Slogan: Cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa

Giới thiệu chung:

Khoa hiện có 70 giảng viên, trong đó: PGS.TS 03, Tiến sĩ 18, Thạc sĩ 44 và Kỹ sư 5.

Trưởng khoa: PGS. TS Nguyễn Văn Cường

Phó khoa: ThS, NCS. Nguyễn Hữu Trung

Khoa có 5 bộ môn:

  • Bộ môn Hóa Cơ sở
  • Bộ môn Kỹ thuật Phân tích
  • Bộ môn Máy và Quá trình thiết bị
  • Bộ môn Công nghệ Hóa học và Vật liệu
  • Bộ môn Công nghệ Hóa dầu 

Ban Chủ nhiệm khoa và các Trưởng bộ môn

Ngành nghề đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ hóa học và Kỹ thuật phân tích

Hệ đào tạo: cao học, đại học chính quy, đại học chính quy chất lượng cao, cao đẳng chính quy, cao đẳng chính quy chất lượng cao, chất lượng cao mô hình Kosen, cao đẳng nghề và liên thông cao đẳng – đại học.

Tập thể giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học

Nữ giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học

Phòng thí nghiệm hiện đại Khoa Công nghệ Hóa học

Thông tin liên hệ:

-    Văn phòng: Nhà F phòng 1.10
-    Điện thoại: 0283 8940 390 - 163, 545