Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Khoa Công nghệ điện 01-09-2015

Website: feeiuh.com

Tên đơn vị: KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN
Tên tiếng Anh: Faculty of Electricity Technology
Tên viết tắt: FEE
Slogan: