Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Khoa Công nghệ cơ khí 01-09-2015

Website: fme.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Tên tiếng Anh: Faculty of Mechanical Technology
Tên viết tắt: FME
Slogan: