Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Phân hiệu Quảng Ngãi - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Phân hiệu Quảng Ngãi - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Website: QN.Iuh.edu.vn

Tên đơn vị: PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Tên tiếng Anh: IUH Quang Ngai Campus
Tên viết tắt:
Slogan:
Email: phqngai@iuh.edu.vn

Địa chỉ: 38 Nguyễn Du, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại:(055) 6250075, (055) 3713858 - Fax: (055) 3713858

Địa chỉ: 938 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại:(055) 6250075, (055) 3713858 - Fax: (055) 3713858