Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Khoa Luật 16-11-2016

Website:

Tên đơn vị: KHOA LUẬT
Tên tiếng Anh: Department of Law
Tên viết tắt:
Slogan: HỌC THẬT-THI THẬT-LÀM THẬT

1. Giới thiệu chung

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-ĐHCN ngày 15-8-2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh về thành lập Bộ môn Luật học trực thuộc Nhà trường và có chức năng nhiệm vụ như một đơn vị đào tạo của Nhà trường, ngay sau khi thành lập, Bộ môn đã biên soạn chương trình đào tạo cho 02 ngành là Luật kinh tế và Luật Quốc tế, trong đó chọn 02 ngành Luật kinh tế và Luật quốc tế theo chuẩn Quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 2368/QĐ-ĐHCN ngày 12-12-2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh thành lập Khoa Luật trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Luật trực thuộc trường.

Mục tiêu đào tạo: Căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, ngành luật học đang là một ngành được nhiều ngành, địa phương và các tổ chức kinh tế sử dụng đặc biệt trong quá trình hội nhập. Khoa Luật là cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh sẽ đào tạo cho xã hội 02 chuyên ngành đào tạo cử nhân Luật kinh tế và cử nhân Luật quốc tế. Các vị trí việc làm đang thu hút như Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, luật sư, công chứng viên, trọng tài kinh tế, thanh tra nhân dân, công an nhân dân, các cơ quan hành chính và doanh nghiệp…

Năng lực đội ngũ giảng viên; Hiện tại Khoa biên chế 12 giảng viên, trong đó phân bổ cân đối cho 02 ngành đào tạo Luật kinh tế và Luật Quốc tế, trong số đội ngũ giảng viên có 03 tiến sỹ luật học, 01 nghiên cứu sinh tiến sỹ luật học và 08 thạc sỹ luật học. tất cả các giảng viên đều có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm và đã kinh qua thực tiễn công tác trong lĩnh vực tư pháp.

Khoa Luật sẽ quyết tâm xây dựng đơn vị với tiêu chí, Học thật-Thi thật và Làm thật. Quyết tâm xây dựng Khoa Luật trở thành một đơn vị đào tạo có uy tín của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực pháp lý cho xã hội.

Nhân sự Khoa Luật

2. Ngành nghề đào tạo: Cử nhân luật học – 02 chuyên ngành Luật kinh tế và Luật Quốc tế

3. Nhân sự của Khoa Luật

•    TS. Đặng Công Tráng, Trưởng Bộ môn.
•    TS. Nguyễn Nam Hà, Giảng viên.
•    ThS. Nguyễn Thái Bình, Giảng viên.
•    ThS. Bùi Thị Hải Đăng, Giảng viên.
•    ThS. Lương Thị Thùy Dương, Giảng viên.
•    ThS. Trần Thị Tâm Hảo, Giảng viên.
•    ThS. Trần Thị Ngọc Hết, Giảng viên.
•    ThS. Trần Thị Thúy Hằng, Giảng viên.
•    ThS. Nguyễn Thị Hải Vân, Giảng viên.
•    ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm, Giảng viên.
•    ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy, Giảng viên.
•    ThS. Nguyễn Thị Đan Quế, Giảng viên.
•    CV. Nguyễn Quốc Trung, Giáo vụ.

4. Cơ sở vật chất

5. Công tác nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế

Giảng viên trong Khoa tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp, tham dự và báo cáo các công trình nghiên cứu khoa học tại các hội nghị trong nước và quốc tế.

6. Những kế hoạch tương lai

 Kế hoạch đào tạo: Năm học 2016-2017 Nhà trường tuyển sinh năm thứ nhất với 190 chỉ tiêu cho 02 ngành Luật kinh tế và Luật Quốc tế. Chương trình đào tạo được xây dựng 138 tín chỉ cho chương trình đào tạo cử nhân Luật học 4 năm. Sinh viên sau khi tốt nghiệp, ngoài các kiến thức luật học, còn có kiến thức Anh văn cơ bản, anh văn chuyên ngành luật đáp ứng nhu cầu công việc.

Khoa Luật đăng ký xây dựng chương trình chuẩn AUN-QA cho 02 ngành học chuyên ngành Luật kinh tế và Luật Quốc tế

- Về phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất:  Năm học 2016 và 2017 đội ngũ giảng viên nâng lên 15 giảng viên

Thông tin liên hệ:

•    Văn phòng: Khoa Luật
•    Địa chỉ: Phòng V2.7, Trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Việt Nam.
•    Điện thoại: 205