Các Phân hiệu và Cơ sở

Hình ảnh hoạt động

ĐOÀN THỂ

Hội Sinh viên 27-04-2020

Website: tuoitreiuh.com

Tên đơn vị: Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Tên tiếng Anh: Viet Nam National Union of Students of the Industrial University of Ho Chi Minh City
Địa chỉ văn phòng​: Tầng hầm nhà D, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P4, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 0283.8940 390 (252 - Văn phòng, 166 - Chủ tịch)
Email: vanphong@tuoitreiuh.com
Fanpage Hội Sinh viên: https://www.facebook.com/hoisinhvienIUH

Giới thiệu:

Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh là cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Tiền thân là Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp IV trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 23-QĐ/TƯHSV ngày 11/06/2004 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và đổi tên thành Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh theo quyết định số 93-QĐ/TƯHSV ngày 12/09/2005 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Chức năng - Nhiệm vụ:

Tổ chức Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh có chức năng và nhiệm của một tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong trường Đại học được quy định trong Điều lệ Hội Sinh Viên Việt Nam, đồng thời gắn với những nhiệm vụ cụ thể do Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà Trường chỉ đạo. Chức năng nhiệm vụ của Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh thể hiện qua các nhiệm vụ chính sau:

- Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh.

- Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

- Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

- Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Nhân sự Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2018 - 2020:

1. Đ/c Ngô Đình Luật - Chủ tịch Hội Sinh viên trường;
2. Đ/c Đỗ Thị Thuý Hồng - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường;
3. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Tuyến - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường;
4. Đ/c Lê Văn Hoàng - Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường;
5. Đ/c Nguyễn Hồng Phong - Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường;
6. Đ/c Lê Hữu Anh - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;
7. Đ/c Nguyễn Anh Chí - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;
8. Đ/c Đỗ Quốc Đạt - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;
9. Đ/c Nguyễn Duy Khánh - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;
10. Đ/c Huỳnh Văn Lạc - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;
11. Đ/c Nguyễn Thị Khánh Linh - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;
12. Đ/c Lê Thị Trà My - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;
13. Đ/c Phạm Đăng Quang - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;
14. Đ/c Lê Văn Quí - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;
15. Đ/c Nguyễn Thị Kim Tiền - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;
16. Đ/c Hồ Văn Trọng - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;
17. Đ/c Trần Thị Vững - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;