Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Cơ sở Thanh Hóa - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Cơ sở Thanh Hóa - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Website: iuh.edu.vn/thanhhoa

Tên đơn vị: CƠ SỞ THANH HÓA
Tên tiếng Anh: IUH Thanh Hoa Campus
Tên viết tắt:
Slogan:Địa chỉ: Xã Quảng Tâm, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3675092 - Fax: (037) 3675350
Email: dhcn.thanhhoa@yahoo.com.vn