Video Sinh viên IUH Thiết kế chế tạo máy in chữ nổi Braille cho người khiếm thị | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Video Sinh viên IUH Thiết kế chế tạo máy in chữ nổi Braille cho người khiếm thị 26-02-2016