Trang chủ EGOV Thời khóa biểu Kq. Học tập ĐK. học phần Tuyển sinh TC. văn bằng Thư viện
CHUYÊN MỤC
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Khoa Công nghệ
Khoa Kinh tế
Khoa KHCB & KTCS
Các Phòng ban
Sinh viên
Thông báo
Tuyển sinh
Bí quyết đạt điểm cao
Thông tin tuyển dụng
Thư viện ảnh
Video - Clip
Liên hệ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT
LƯỢT TRUY CẬP
LƯỢT TRUY CẬP:
12661
SỐ NGƯỜI ONLINE:

58
CHI BỘ ĐẢNG
Báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật, kiểm tra tài chính Đảng tại Chi bộ Cty Cổ phần Đào Tạo và PT Nguồn Nhân Lực Miền Trung

Căn cứ Điều 32 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2010-2015; Căn cứ quy chế hoạt động, kế hoạch, chương trình làm việc của cấp ủy Chi bộ năm 2011.

Thực hiện Quyết định số      ngày                 và Kế hoạch kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vinh.

Chi bộ Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Miền Trung báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trong không khí đó, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An tiến hành thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ XXII (7/2010) và Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (10/2010). Trước đó không lâu, tháng 6/2010, Chi bộ Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Miền Trung cũng đã tiến hành thành công nhiệm kỳ chính thức - Đại hội I (2010-2015).

Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Miền Trung được thành lập ngày 4/4/2008, mã số doanh nghiệp 2900883418. Ngành nghề kinh doanh gồm: Đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành nghề cơ khí (cơ điện, chế tạo máy), lái xe cơ giới đường bộ các hạng, động lực (công nghệ ô tô), công nghệ may thời trang, du lịch, quản trị kinh doanh, quản trị hệ thống xã hội, kế toán, công nghệ môi trường, kinh doanh quốc tế, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ hóa dầu, công nghệ hóa học, công nghệ thông tin, cơ điện tử, điện lạnh, điện công nghiệp, điện tử viễn thông, thăm dò, khai thác tài nguyên, năng lực tái tạo, xây dựng (công nghiệp và dân dụng).

Để thực hiện nhiệm vụ trên, bước đầu Công ty đã liên kết với Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM (vừa là sáng lập viên Công ty) mở các lớp đào tạo các bậc học từ trung học đến đại học, tạo bước đệm trước mắt cho phát triển lâu dài.

Tổng số cán bộ, giảng viên, công nhân viên là 80 người. Trong đó thầy cô giáo, giáo vụ là 60 người, văn phòng làm hành chính là 20 người. Có 5 phòng ban, trung tâm: Phòng Tổng hợp, Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Giáo vụ, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Dịch vụ, Tư vấn và Hỗ trợ việc làm; Có các khoa: Khoa Cơ bản, Khoa Công nghệ, Khoa Kinh tế, Lãnh đạo Cơ sở (2 đồng chí), Tổng Giám đốc (1 đồng chí).

Số HSSV hiện tại 4.200. Cơ sở vật chất được các nhà đầu tư xây dựng hoàn thành giai đoạn 1, tạo điều kiện cho việc đào tạo và các hoạt động khác.

Các tổ chức quần chúng công đoàn, đoàn thanh niên đã và đang được củng cố, hoàn thiện, đã đi vào hoạt động nề nếp.

Việc làm, đời sống đảng viên, cán bộ ổn định. Tính đến hết quý I năm 2011, tổng số đảng viên trong Chi bộ là 41 đồng chí, trong đó: đảng viên chính thức 31 đồng chí, đảng viên dự bị 10 đồng chí; sinh hoạt chính thức: 36 đồng chí, sinh hoạt tạm thời: 5 đồng chí; đảng viên nam 24 đồng chí, nữ 17 đồng chí; đảng viên là cán bộ, giảng viên, công nhân viên: 23 đồng chí; đảng viên là sinh viên: 18 đồng chí.

Trong suốt thời gian lâm thời (Quyết định 523 ngày 15/6/2009) và nhất là từ khi Đại hội chính thức (6/2010) đến nay, Chi bộ đã nỗ lực phấn đấu đạt những kết quả cơ bản.

2. Khó khăn

Bên cạnh đó, vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế, ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, đảng viên, như:

- Do các công tác mới bắt đầu nên trong cơ cấu hoạt động đang ở giai đoạn bố trí, định hình, phân công phân nhiệm và kiêm nhiệm công tác Đảng.

Trong Chi bộ có những đối tượng cán bộ, giảng viên, sinh viên nên tổ chức họp bị hạn chế về thời gian.

- Một số đảng viên bận học tập nâng cao trình độ nên có phần hạn chế trong sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, cấp ủy kiêm nhiệm nhiều việc, cả về đoàn thể và chuyên môn nên hạn chế đến hoạt động công tác đoàn thể.

- Cơ sở mới phát triển, bận công việc nhiều, thiếu kinh nghiệm trong tổ chức quản lý, điều hành.

B. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA THÀNH ỦY

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát

Việc triển khai, quán triệt nghị quyết, chỉ thị và những quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Cấp ủy Chi bộ đã triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Tỉnh và tập trung quán triệt những nội dung về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường kỷ luật trong Đảng cho đảng viên trong Chi bộ.

Thông qua tổ chức sinh hoạt thường kỳ, cung cấp tài liệu, quán triệt Điều lệ Đảng (khoá X), các quy định, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, có kế hoạch triển khai đầy đủ các quyết định, quy định kèm theo hướng dẫn thực hiện của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đồng thời chỉ đạo đảng viên thấm nhuẫn các nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; về những điều đảng viên không được làm; về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; quy chế chất vấn trong Đảng; về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng;...

Việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kế hoạch của Thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, lấy xây là chính.

Sau Đại hội, Chi bộ đã ban hành Quy chế làm việc của cấp mình, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Chi ủy, đồng thời đã kịp thời sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ giám sát và một số nội dung phù hợp với tình hình mới đối với hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Chi bộ đã quán triệt các văn bản, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát như: Báo cáo số 156-BC/ThU về “sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU”, Chỉ thị 16-CT/ThU của Ban Thường vụ Thành ủy, công văn 08-CV/KTThU về báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2010, Quy chế làm việc số 02-QC/ThU của Thường trực Thành ủy khóa XXII, Chương trình làm việc 01-CTr/ThU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2010-2015, Công văn 68-CV/ThU “về việc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ 2006-2010”, Chương trình số 01-CTr/KT về công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Thành ủy Vinh năm 2011…

Chi bộ phân công công việc cụ thể đối với các đồng chí cấp ủy lâm thời:

- Đồng chí Bí thư Chi bộ: phụ trách chung.

- Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ: chịu trách nhiệm công tác tổ chức, tập hợp, hướng dẫn về các thủ tục đảng vụ.

- Đồng chí ủy viên phụ trách về công tác tài chính, đảng phí.

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của các đồng chí cấp ủy viên, sau khi Đại hội lần thứ nhất, Chi ủy đã ban hành Công văn số 07, phân công lại nhiệm vụ đối với các đồng chí trong Ban Chấp hành:

- Đồng chí Bí thư Chi bộ phụ trách chung và trực tiếp phụ trách công tác tổ chức của Chi bộ, phát triển đảng viên.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Chi bộ phụ trách công tác đảng vụ, công tác tuyên huấn, tuyên giáo, công tác kiểm tra và tổng hợp công tác Đảng của Chi bộ, công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- 01 đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác Công đoàn, chuyên môn, đào tạo.

- 01 đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác khoa học, văn hóa, TDTT.

- 01 đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác nữ công, thủ quỹ của Chi bộ, công tác hành chính của Chi bộ.

Đến cuối năm 2010, có 01 đồng chí chi ủy viên chuyển công tác, Chi bộ đã xin ý kiến chỉ đạo của Thành ủy và bầu bổ sung 01 đồng chí.

Để tăng cường kỷ luật trong Đảng, Chi ủy đã tổ chức cho từng đồng chí chi ủy viên kê khai lý lịch, kê khai tài sản; thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí… và có báo cáo Thành ủy đầy đủ.

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

2.1- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, Chi ủy và đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình. Đã tiến hành rà soát, kiểm tra lại việc chuyển hồ sơ, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng đến Chi bộ; kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với một số đảng viên; kiểm tra và nhắc nhở thường xuyên việc học tập chuyên môn của đảng viên là HSSV; kiểm tra đảng viên là cán bộ, giảng viên về hoạt động chuyên môn giảng dạy; kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên việc sinh hoạt Đảng thường kỳ đối với đảng viên là cán bộ, giảng viên, nếu vắng phải viết giấy xin phép; hiện Chi bộ đã ra văn bản triệu tập đảng viên vắng sinh hoạt đảng thiếu lý do; là đơn vị mới thành lập song cũng đã triển khai “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với cán bộ, đảng viên.

Việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính được tiến hành công khai từ việc thu đảng phí của đảng viên là HSSV, cán bộ, giảng viên đến việc chi mua tài liệu, hồ sơ, văn phòng phẩm, giấy tờ phục vụ Đại hội Chi bộ và sinh hoạt thường kỳ, đổi con dấu, Hội nghị sơ kết, tổng kết, trích nộp lên cấp ủy cấp trên đều được minh bạch. Hoàn toàn không xảy ra tình trạng thâm hụt về tài chính và không có tình trạng tham ô, tham nhũng, dĩ công vi tư.

Công tác kiểm tra, xem xét hồ sơ đảng vụ cũng được tiến hành lại để bổ sung những thiếu sót.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; đảng viên đã chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy chế làm việc của cấp uỷ cấp trên và cấp mình; hầu hết cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, những thiếu sót khuyết điểm qua kiểm tra đều được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

2.2. Thực hiện công tác giám sát

Đại hội X của Đảng xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng và Điều lệ Đảng khoá X quy định các cấp uỷ có nhiệm vụ lãnh đạo, thực hiện công tác giám sát; Cấp ủy đã kịp thời chỉ đạo triển khai quán triệt đến toàn thể đảng viên để nghiên cứu thực hiện các quy định, quyết định và hướng dẫn của Trung ương về thực hiện công tác giám sát.

Để lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, cấp ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình; trong nhiệm kỳ đầu, cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Chi ủy thông qua việc nghe báo cáo trong các buổi giao ban, qua các báo cáo tại các kỳ họp của Thành ủy, qua sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, cho ý kiến đóng góp về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, về công tác tài chính của Chi bộ; phân công trách nhiệm cho đồng chí cấp ủy viên phụ trách nhiệm vụ giám sát, kiểm tra; giám sát thường xuyên, trực tiếp việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, tiến độ thực hiện, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ cho việc hoàn thành mục tiêu SXKD, giáo dục và đào tạo, việc chuẩn bị các nội dung văn kiện, phương án nhân sự Đại hội các Chi bộ.

Cấp uỷ đã xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát đảng viên theo từng nội dung, thời gian cụ thể, tập trung về thực hiện nghị quyết, chỉ thị, Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; việc mua sắm, sử dụng tài sản công; những điều đảng viên và cán bộ công chức không được làm...

Nhìn chung, cấp ủy các cấp đã chú trọng và chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, qua triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trong đó xác định được tầm quan trọng của công tác giám sát trong Đảng đã góp phần tích cực cho công tác kiểm tra của Đảng đảm bảo chính xác, đạt hiệu quả cao; đồng thời nhận thức của mỗi cấp ủy viên, đảng viên, trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ giám sát chưa nhiều, còn lúng túng về quy trình, phương pháp, việc chủ động thực hiện giám sát theo chức năng, nhiệm vụ còn ít; chưa báo cáo kết quả giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, vẫn còn tâm lý nể nang.

3. Tình hình chấp hành kỷ luật và việc thi hành kỷ luật trong Đảng

3.1. Tình hình chấp hành kỷ luật trong Đảng

Từ khi thành lập Chi bộ đến nay, chi bộ đã quán triệt nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với các mặt, các lĩnh vực hoạt động của Đảng, của công tác xây dựng Đảng, trong đó những nội dung có sự tham gia, thực hiện của toàn xã hội như cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là cơ sở, chuẩn mực cho mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Cấp uỷ kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành quy định của Điều lệ Đảng, chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tập thể lãnh đạo gắn với trách nhiệm cá nhân ngày càng được thể hiện rõ nét; dân chủ trong Đảng được phát huy, quyền và trách nhiệm của đảng viên góp ý, tham gia xây dựng Đảng được tôn trọng; có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

3.2. Tình hình thi hành kỷ luật trong Đảng

Cấp ủy luôn thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo việc xem xét thi hành kỷ luật trong Đảng phải đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, thủ tục, nhằm phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua kiểm tra đảng viên, tự phê bình và phê bình trong nội bộ đảng, cấp ủy đã chấp nhận cho 4 đảng viên tạm vắng sinh hoạt do công tác xa hoặc có lý do đặc biệt (đến nay còn 2 đảng viên), nhắc nhở những đảng viên vắng sinh hoạt thường kỳ. Tính đến nay, cấp ủy đã ra công văn triệu tập 1 đảng viên vắng sinh hoạt không lý do để làm rõ và có phương hướng xử lý.

Cấp ủy coi trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng phương hướng, phương châm và nguyên tắc Đảng, nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm là chính; mặt khác, kiên quyết xử lý hoặc chỉ đạo xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đối với những cá nhân vi phạm, không dung túng, bao che, từ đó có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung, tạo lòng tin của quần chúng đối với Đảng. Đến nay, Chi bộ đã đi vào hoạt động ổn định trong nhiệm kỳ chính thức và đã khắc phục tình trạng đảng viên vắng sinh hoạt không lý do.

3. Về tình hình tài chính Đảng

Tổng số đảng viên đầu năm là 19, số đảng viên cuối năm là 29.

Số đảng viên ốm đau xin miễn đóng đảng phí: không có.

Phần thu chuyển qua năm 2009: không có.

Thu Đảng phí năm 2010: Tổng thu 4.190.772 đồng (bốn triệu một trăm chín mươi ngàn bảy trăm bảy mươi hai đồng) Có danh sách kèm theo.

      Tổng chi: 4.192.000 đồng (bốn triệu một trăm chín mươi hai ngàn đồng)

Trong đó chi: - Đổi con dấu mới                        : 200.000 đ

                      - Chi trích nộp lên Thành ủy        : 900.000 đ

 - Chi duyệt và chính chức ĐH  : 2.292.000 đ

 - Chi Hội nghị TK năm 2010   : 800.000 đ

Bội chi: 1.228 đ

Đến ngày 31/12/2010: không dư Đảng phí.

Như vậy, cán cân thu chi về cân bằng gần chính xác tuyệt đối.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2011 tiếp tục thu đúng, thu đủ, chi đúng mục đích.

Thu từ nguồn khác: không có.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bước đầu được thực hiện. Cấp ủy, tổ chức đảng luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh và Thành phố có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch của cấp mình. Bước đầu đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót; góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ.

Song song với việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, cấp uỷ qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng gắn với lãnh đạo, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phê bình, góp ý chấn chỉnh những cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ thành phố.

2. Khuyết điểm

Bên cạnh những ưu điểm, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cũng còn một số khuyết điểm, hạn chế: Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, sâu sát. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tuy được cấp uỷ chỉ đạo, song vẫn còn một số đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng; chậm xử lý một số vụ sai phạm; chi ủy viên có lúc, có việc còn chưa thực sự nhiệt tình với công việc phân công, còn tình trạng nể nang.

* Nguyên nhân khuyết điểm:

Sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa thường xuyên kiểm tra đôn đốc để xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện; việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở cấp uỷ còn chưa tập trung đúng mức; công tác tự kiểm tra, tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng chưa thường xuyên; công tác của chi ủy viên kiêm nhiệm nhiều việc, thời gian bó hẹp, phụ thuộc nhiều vào công tác chuyên môn. Kinh phí để hoạt động rất hạn chế.

* Bài học kinh nghiệm:

1. Cấp ủy, chi ủy phụ trách công tác kiểm tra cần phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vai trò, vị trí và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát; phải xem đó là trách nhiệm của chính mình, có nhận thức đúng mới xác định được trách nhiệm, mới có quyết tâm để lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; phải đầu tư nghiên cứu và nắm vững những quy định của Đảng, hướng dẫn của cấp trên về nguyên tắc, quy trình, nội dung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát;

2. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có sự linh hoạt, nhạy bén, vận dụng sáng tạo nhưng bảo đảm các nguyên tắc, quy trình của Đảng, quy chế làm việc; phát huy dân chủ nội bộ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân phụ trách; khen thưởng kịp thời những đảng viên có thành tích xuất sắc, đồng thời phê bình, xử lý những đảng viên có khuyết điểm, vi phạm qua công tác kiểm tra, từ đó khơi dậy những nhân tố tích cực, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ.

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tâm huyết trách nhiệm được phân công; kết hợp với việc đánh giá cán bộ để nắm chắc năng lực, trình độ cán bộ, tham mưu cho cấp ủy bố trí, sử dụng cán bộ có uy tín, năng lực thực tiễn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

4. Cấp uỷ quan tâm ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa cấp uỷ với chuyên môn và bộ phận có liên quan để tạo sự gắn kết, phối hợp đồng bộ, có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành và của cấp ủy cấp trên giao.

C. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NHIỆM KỲ I (2010-2015)

1. Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu

Đẩy mạnh, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chú trọng lãnh đạo, thực hiện thường xuyên nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và không ngừng nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên; chủ động phòng ngừa và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

2. Một số giải pháp cơ bản

2.1.  Tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số  14-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị. Triển khai, quán triệt sâu Điều lệ Đảng, nghị quyết, các chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, của cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Thông báo số 226-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương. Từ đó, nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt ở từng cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

2.2. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, đồng thời hàng năm phải thực hiện chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, sát với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tăng cường giám sát việc khắc phục những sai phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra; đề cao việc tự kiểm tra của đảng viên, xác định đúng đắn trách nhiệm, nhất là chi ủy viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với uỷ ban kiểm tra và các cơ quan có chức năng theo quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để tổ chức thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

2.3. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nội bộ Đảng; đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa, hạn chế những sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp đảng viên vi phạm, giữ gìn kỹ cương, kỷ luật, góp phần làm trong sạch, vững mạnh nội bộ Đảng.

2.4. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn, củng cố bộ máy chi ủy viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp ủy.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu về công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2010-2015.

In bài này               Về đầu trang
CÁC TIN TRƯỚC:
CÁC TIN ĐẴ ĐĂNG:
ẢNH HOẠT ĐỘNG
TIN TỨC
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
TUYỂN DỤNG
VIDEO - Clip
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM. CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Thái Học - Tp.Vinh - Nghệ An     *      Điện thoại: (84-038)3 540216 * Fax: (84-038)3 534933     *      E:huinghean@hui.edu.vn/congnghiepvinh@gmail.com