Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Chứng chỉ Anh Văn A, B, C

KẾ HOẠCH THI CC ABC TIẾNG ANH tháng 09/2016  (29-07-2016)
 KẾ HOẠCH THI CC ABC TIẾNG ANH

     Đợt tháng 09/2016 

·        Đăng ký đóng tiền dự thi :  01/08/2016 – 12/08/2016

·        Luyện thi: 15/08/2016 – 02/09/2016 (12 tiết/1 tuần/3 tuần)

        Ngày học: Luyện Thi C: chỉ có lớp 246

                          Luyện Thi B: chỉ có lớp 246        

        Giờ học: 18h15 – 21h05

·  Ngày thi dự kiến:

v Thi A+B+C: chiều thứ 7 ngày 10/09/2016

Tp.HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 
Đăng ký học AVCB học kỳ 1(16-17)  (28-07-2016)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC AVCB

              ĐỢT I (2015-2016)

Khai giảng ngày 15/08/2016

 
Thông báo thi cuối kỳ các lớp học hè Anh văn và AVCB  (22-07-2016)
  Sinh viên nhắp vào đây xem lịch thi

cuối kỳ các lớp Anh văn và AVSC học hè.

Thi ngày : 28/07/2016

Danh sách thi cuối kỳ Anh Văn Cơ Bản

Danh sách thi cuối kỳ AVSC học hè

 
Thông báo mở lớp AVSC học kỳ 1 năm 2016-2017  (21-07-2016)
  KẾ HOẠCH MỞ LỚP ANH VĂN SƠ CẤP

 

Đối tượng đăng ký:

-         Sinh viên chưa học qua môn Anh Văn Sơ Cấp.

-         Sinh viên đã đăng ký và dự thi xếp lớp đạt từ 0 à 4.9 điểm.

-         Sinh viên có nhu cầu nâng cao trình độ Tiếng Anh.

Thời gian đăng ký đóng tiền:  

            Từ ngày 20/07/2016 - 02/08/2016.

 Quy trình đăng ký :

·        Bước 1: SV lên phòng Tài chính kế toán (Tầng trệt nhà E) đóng tiền học môn Anh Văn Sơ Cấp.

SV tự chọn buổi học tối 2,4 tiết 14-17

                           hoặc tối 3,5 tiết 14-17

·        Bước 2: Trước ngày khai giảng 02 ngày, SV truy cập Website Khoa Ngoại Ngữhttp://www.hui.edu.vn/khoangoaingu xem lịch học AVSC chi tiết.

 Thời gian học:

·        Khai giảng: Bắt đầu học từ ngày 08/08/2016.

·        Kết thúc: Ngày 20/11/2016.

                                                                      Ngày 20 tháng 07 năm 2016

 
Kế hoạch thi Xếp lớp Anh văn đợt tháng 08.2016  (23-06-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem

"Kế hoạch thi Xếp lớp Anh văn đợt tháng 08.2016"

Lưu ý: Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và sinh viên các lớp tiên tiến không thi xếp lớp Anh văn.

 

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kế hoạch học lại AVCB đợt 6  (14-07-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Kế hoạch học lại AVCB đợt 6"

Thông báo chuyển ngày học từ 07/06/2016 sang ngày 14/06/2016 và thời gian học tiết 8-11 (13h15 - 16h35)

Sinh viên nhấn vào đây xem "Thời khóa biểu học lại và thi lần 1"

Sinh viên nhấn vào đây xem "Lịch thi lần 2"

Đổi phòng thi lại ngày  18.07.2016 từ A4.04 sang phòng V8.01

 
Kế hoạch thi Xếp lớp Anh văn đợt tháng 08.2016  (23-06-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem

"Kế hoạch thi Xếp lớp Anh văn đợt tháng 08.2016"

Lưu ý: Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và sinh viên các lớp tiên tiến không thi xếp lớp Anh văn.

 
Thời khóa biểu và lịch thi lớp học lại AVCB đợt 5, HK2 (2015-2016)  (25-04-2016)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 5

HỌC KỲ 2 (2015 - 2016)


Số tiết dạy:  20 tiết
Bắt đầu học:   26.04.2016


Thi :    4 tiết

Kết thúc học : 06.05.2016


Thi lần 1 ngày :  10.05.2016Giờ học: 18h15 - 21h05 (tiết 14-17)


Thi lần 2 ngày:  17.05.2016

STT

Lớp học phần

Sĩ số

Thứ

 

Tiết

Phòng học

Giáo viên dạy

 

 

 

3

26.04.2016

14 - 17

V7.04

 

1

141108003

19

5

28.04.2016

V8.04

Trần Vũ Bích Uyên

 

 

 

6

29.04.2016

V7.02

 

 

 

 

5

05.05.2016

 

V8.02

 

 

 

 

6

06.05.2016

 

V7.02

 

 

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 5

THI LẦN 1 - HỌC KỲ 2 (2015 - 2016)

STT

Lớp học phần

Sĩ số

Thứ

Tiết thi

Ngày thi

Phòng thi

Giáo viên coi thi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

141108003

19

3

14-16

10.05.2016

V6.04

Trần Vũ Bích Uyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 5

THI LẦN 2 - HỌC KỲ 2 (2015 - 2016)

STT

Lớp học phần

Sĩ số

Thứ

Tiết thi

Ngày thi

Phòng thi

Giáo viên coi thi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

141108003

19

3

14 - 14

17.05.2016

V5.02

Trần Vũ Bích Uyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kế hoạch mở lớp học lại AVCB dành cho niên chế, đợt 5, HK2 (2015-2016)  (11-04-2016)
Kế hoạch mở lớp học lại AVCB dành cho niên chế, đợt 5, HK2 (2015-2016)
 
Lịch thi lại lớp học lại AVCB niên chế đợt 4, hk2 (2015-2016)  (15-03-2016)
Lịch thi lại lớp học lại AVCB niên chế đợt 4, thi ngày 22.03.2016