Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Chứng chỉ Anh Văn A, B, C

Kế hoạch thi Xếp lớp Anh văn đợt tháng 08.2016  (23-06-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem

"Kế hoạch thi Xếp lớp Anh văn đợt tháng 08.2016"

Lưu ý: Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và sinh viên các lớp tiên tiến không thi xếp lớp Anh văn.

 
Thông báo khai giảng lớp AVSC ngày 13.06.2016  (09-06-2016)
DS HỌC AVSC KHAI GIẢNG NGÀY 13.06.2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP AVSC

 
Thông báo khai giảng các lớp TOEIC 06/06/2016  (06-06-2016)
 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TOEIC
KHAI GIẢNG: NGÀY 06 THÁNG 06 NĂM 2016

STT

LỚP

GIÁO VIÊN
GIẢNG DẠY

THỨ

GIỜ HỌC

 PHÒNG

1

PRE TOEIC

Pham Xuân Chương

3-5

17h45 - 20h00

D11.2 - D12.1

2

TOEIC 400-2

Nguyễn Thúy Trúc Linh

3-5

17h45 - 20h00

D11.3

3

TOEIC 400-1

Trần Vĩnh Tuấn

2-4

17h45 - 20h00

D11.3

Danh sách học PRE TOEIC

Danh sách học TOEIC 400-1 tối 24

Danh sách học TOEIC 400-2 tối 35

 
Điểm Thi Cuối kỳ các lớp AV  (03-06-2016)
 Điểm thi cuối kỳ các lớp AVCB CD+ DH thi ngày 21.05.16

Điểm thi lần 2 môn Anh văn các lớp Nghề thi ngày 21.05.16

 
KQ Thi Chứng chỉ ABC kỳ thi tháng 05/2016  (26-05-2016)
 Sinh viên xem kỹ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.
Nếu có sai sót đến văn phòng khoa ngoại ngữ chỉnh sửa ngay.

Kết quả thi A ngày 14/05/2016 

Kết quả thi B ngày 14/05/2016 

Kết quả thi C ngày 14/05/2016

Tb hạn cuối phúc khảo ngày  31/05/2016


 

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kế hoạch học lại AVCB đợt 6  (28-06-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Kế hoạch học lại AVCB đợt 6"

Thông báo chuyển ngày học từ 07/06/2016 sang ngày 14/06/2016 và thời gian học tiết 8-11 (13h15 - 16h35)

Sinh viên nhấn vào đây xem "Thời khóa biểu học lại và thi lần 1"

Sinh viên nhấn vào đây xem "Lịch thi lần 2"

 
Kế hoạch thi Xếp lớp Anh văn đợt tháng 08.2016  (23-06-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem

"Kế hoạch thi Xếp lớp Anh văn đợt tháng 08.2016"

Lưu ý: Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và sinh viên các lớp tiên tiến không thi xếp lớp Anh văn.

 
Thời khóa biểu và lịch thi lớp học lại AVCB đợt 5, HK2 (2015-2016)  (25-04-2016)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 5

HỌC KỲ 2 (2015 - 2016)


Số tiết dạy:  20 tiết
Bắt đầu học:   26.04.2016


Thi :    4 tiết

Kết thúc học : 06.05.2016


Thi lần 1 ngày :  10.05.2016Giờ học: 18h15 - 21h05 (tiết 14-17)


Thi lần 2 ngày:  17.05.2016

STT

Lớp học phần

Sĩ số

Thứ

 

Tiết

Phòng học

Giáo viên dạy

 

 

 

3

26.04.2016

14 - 17

V7.04

 

1

141108003

19

5

28.04.2016

V8.04

Trần Vũ Bích Uyên

 

 

 

6

29.04.2016

V7.02

 

 

 

 

5

05.05.2016

 

V8.02

 

 

 

 

6

06.05.2016

 

V7.02

 

 

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 5

THI LẦN 1 - HỌC KỲ 2 (2015 - 2016)

STT

Lớp học phần

Sĩ số

Thứ

Tiết thi

Ngày thi

Phòng thi

Giáo viên coi thi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

141108003

19

3

14-16

10.05.2016

V6.04

Trần Vũ Bích Uyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 5

THI LẦN 2 - HỌC KỲ 2 (2015 - 2016)

STT

Lớp học phần

Sĩ số

Thứ

Tiết thi

Ngày thi

Phòng thi

Giáo viên coi thi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

141108003

19

3

14 - 14

17.05.2016

V5.02

Trần Vũ Bích Uyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kế hoạch mở lớp học lại AVCB dành cho niên chế, đợt 5, HK2 (2015-2016)  (11-04-2016)
Kế hoạch mở lớp học lại AVCB dành cho niên chế, đợt 5, HK2 (2015-2016)
 
Lịch thi lại lớp học lại AVCB niên chế đợt 4, hk2 (2015-2016)  (15-03-2016)
Lịch thi lại lớp học lại AVCB niên chế đợt 4, thi ngày 22.03.2016