Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Chứng chỉ Anh Văn A, B, C

Kết Quả Phúc khảo chứng chỉ ABC kỳ thi tháng 03/2014  (16-04-2014)
Kết quả phúc khảo chứng chỉ ABC kỳ thi tháng 03/2014
 
Kết Quả Thi Chứng chỉ ABC kỳ thi ABC tháng 03/2014  (04-04-2014)
Sinh viên xem kỹ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.

Nếu có sai sót đến văn phòng khoa ngoại ngữ chỉnh sửa ngay.

Kết quả Thi chứng chỉ A_22/03/2014

Kết quả Thi chứng chỉ B_23/03/2014

Kết quả Thi chứng chỉ C_22/03/2014


 
Kế Hoạch Đăng Ký ABC Kỳ Thi Tháng 06/2014  (03-04-2014)
                           KẾ HOẠCH THI CCQG ABC

           Đợt tháng 06/2014

·        Đăng ký dự thi A + B + C :  07/04/2014 – 25/04/2014

·        Luyện thi: 05/05/2014 – 23/05/2014 (12 tiết/1 tuần/3 tuần)

        Ngày học: Luyện Thi C: chỉ có lớp 246

Luyện Thi B: Lớp 246 hoặc 356 do sinh viên tự chọn

        Giờ học: 18h15 – 21h05     

·  Ngày thi dự kiến:

v Thi A+C: chiều thứ 7 ngày 31/05/2014

v Thi B : Sáng chủ nhật ngày 01/06/2014


Hướng dẫn đăng ký dự thi

Lệ phí thi


 
Thông báo đã có chứng chỉ ABC kỳ thi tháng 08/2013  (03-03-2014)
 Đã có chứng chỉ tiếng Anh đợt thi tháng 08/2013. SV đến nhận mang theo:

1. Thẻ dự thi chứng chỉ A,B,C

2. Chứng minh nhân dân

Trường hợp nhờ người nhận thay phải xuất trình giấy ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh là người thân.


 
Thông báo đã có chứng chỉ ABC kỳ thi tháng 06/2013  (18-02-2014)
Đã có chứng chỉ tiếng Anh đợt thi tháng 06/2013. SV đến nhận mang theo:

1. Thẻ dự thi chứng chỉ A,B,C

2. Chứng minh nhân dân

Trường hợp nhờ người nhận thay phải xuất trình giấy ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh là người thân. 

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Tiếp tục dời ngày khai giảng lớp học lại AVCB đợt 4 và thông báo gộp lớp 3,5,6 học cùng 2,4,6  (22-04-2014)
 Vì số lượng sinh viên đăng ký học lại Anh văn căn bản ít , nên khoa Ngoại ngữ dời ngày khai giảng đến thứ 2 (28/04/2014). Sinh viên tiếp tục đăng ký học lại Anh văn căn bản cho đợt 4 từ ngày 21/04/2014 đến 25/04/2014.

Hiện nay lớp Anh văn căn bản học lại tối 3,5,6 số lượng sinh viên đăng ký chỉ có 27 người , vì vậy khoa Ngoại ngữ thông báo sẽ gộp những bạn sv đăng ký lớp 3,5,6 vào học lớp tối 2,4,6

 
Thông báo đăng ký đóng tiền học AVSC  (15-04-2014)

                        THÔNG BÁO

·      Sinh viên đóng tiền lớp Anh văn sơ cấp tại P. TC-KT

(Gồm những sinh viên chưa ĐK thi xếp lơp hoặc thi xếp lớp dưới 5 điểm)

·      Sinh viên chọn buổi học: tối thứ 2, thứ 4 hoặc tối thứ 3, thứ 5

·      Giờ học: tiết 14 - 17

·      Thời gian đóng học phí: 16/04/2014 - 25/04/2014

·     Bắt đầu học: 05/05/2014

·      Kết thúc học: 24/07/2014

·      Ngày 05/05/2014 Khoa Ngoại Ngữ sẽ đưa danh sách lớp Anh văn sơ cấp và thời khóa biểu lên website: www.hui.edu.vn/khoangoaingu

SV không cần nộp biên lai về khoa ngoại ngữ    


 
Điểm thi cuối kỳ lần 2 các lớp AVSC  (14-04-2014)
sinh viên xiểm thi cuối kỳ lần 2 các lớp AVSC_thi ngày 08/04/2014
 
Thông báo  (14-04-2014)
 Điểm thi học lại Anh văn căn bản đợt 3 , HK2 (2013-2014), thi ngày 28.03.2014, phòng Khảo thí đã nhập điểm trực tiếp vào bảng điểm học tập. SV kiểm tra điểm Anh văn tại http://www.iuh.edu.vn/ketquahoctap/Default.aspx . 

SV thi rớt đóng tiền tại phòng Tài chính Kế toán và đi thi lại vào ngày 16.04.2014. Lịch thi lại đã thông báo trên web khoa Ngoại ngữ


 
Điểm Thi cuối kỳ các lớp Anh văn 1  (08-04-2014)
Sinh viên nhắp vào đây xem điểm thi cuối kỳ các lớp Anh văn 1_thi ngày 31/03/2014


sinh viên đóng tiền thi lại trên phòng Tài chính kế toán

Đóng tiền từ ngày 10/04 - 15/04

Ngày thi lần 2_17/04/2014

Tiết  :14 - 16

Phòng:  V7.03

Danh sách sinh viên thi lại lần 2  môm Anh văn 1

Gồm tất cả những sinh viên có tên trong danh sách