Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2016

Nhập Mã vạch hoặc Số báo danh giấy CNKQ thi:
Số phiếu: Họ và tên:
Ngày sinh: Chứng minh nhân dân:
Số báo danh: Số điện thoại di động:
Kết quả thi:
Ưu tiên: Đối tượng ƯT: ;Khu vực ƯT:
Địa chỉ liên lạc để gởi giấy báo trúng tuyển:
Cách nộp hồ sơ: Cách trả hồ sơ:

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

Ngành đăng ký
Tổ hợp môn
Tổng điểm

Tắt [X]