Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.
KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2017
TÌM THÍ SINH:
Nhập mã xác nhận
gõ số báo danh: hoặc gõ họ, tên, ngày sinh (dùng font Unicode):
Họ: Tên: Ngày sinh:

KẾT QUẢ TÌM KIẾM:
STT Chức năng Mã HS Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐKDT Hộ khẩu
1 Xem chi tiết 99.99.1 Lê Đình Thành 080391 HUI.A00.52510406 02.11
2 Xem chi tiết 99.99.2 Nguyễn Hữu Thông 260194 HUI.A00.52510302 41.02
3 Xem chi tiết 99.99.3 Hà Thị Ngọc Sương 160394 HUI.A00.52510302 41.06
4 Xem chi tiết 99.99.4 Lê Thị Thu Yến 210992 HUI.D01.52220201 02.21
5 Xem chi tiết 99.99.5 Hà Nguyễn Phương Nam 230996 HUI.A00.52510301 02.13
Tắt [X]