Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.
TÌM KIẾM THÔNG TIN THÍ SINH
Họ:
Tên:
Ngày sinh:

Số CMND hoặc Số Căn cước hoặc Số báo danh:

Nhập mã xác nhận

KẾT QUẢ TÌM KIẾM:
(Đã tìm được 5 thí sinh)
STT Chức năng Mã HS Số BD Họ Tên Ngày sinh Hộ khẩu Trúng tuyển
1 Xem chi tiết 99.99.1 51000001 Mai Huỳnh Việt 270302 An Giang - Tp. Long Xuyên ĐH CT Đại trà
2 Xem chi tiết 99.99.1 35012163 Trần Minh An 280202 Quảng Ngãi - Huyện Lý Sơn ĐH CT Đại trà
3 Xem chi tiết 99.99.2 39001404 Lê Văn Bảy 090302 Phú Yên - Huyện Tuy An -
4 Xem chi tiết 99.99.2 54006092 Biện Huỳnh Gia Ái 200102 Kiên Giang - Huyện Giồng Riềng -
5 Xem chi tiết 99.99.3 35000491 Đặng Trương Như Ái 290802 Quảng Ngãi - Huyện Bình Sơn -
0283985191702839851917
Tắt [X]