Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.
TÌM KIẾM THÔNG TIN THÍ SINH
Họ:
Tên:
Ngày sinh:

Số CMND hoặc Số Căn cước:

Nhập mã xác nhận

KẾT QUẢ TÌM KIẾM:
(Đã tìm được 5 thí sinh)
STT Chức năng Mã HS Số BD Họ Tên Ngày sinh Hộ khẩu
1 Xem chi tiết 99.99.1 59008739 Lâm Chí 201200 Sóc Trăng.Huyện Trần Đề
2 Xem chi tiết 99.99.1 35009981 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 140101 Quảng Ngãi.Huyện Đức phổ
3 Xem chi tiết 99.99.2 35010793 Võ Lê Diệu Á 250901 Quảng Ngãi.Huyện Đức phổ
4 Xem chi tiết 99.99.2 35004350 Phạm Thị Thanh Bình 030301 Quảng Ngãi.Thành phố Quảng Ngãi
5 Xem chi tiết 99.99.3 38011281 Đào Cao Diễm Ái 190501 Gia Lai.Huyện Mang Yang
Tắt [X]