Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.
TÌM KIẾM THÔNG TIN THÍ SINH
Họ:
Tên:
Ngày sinh:

Số CMND hoặc Số Căn cước:

Nhập mã xác nhận

KẾT QUẢ TÌM KIẾM:
(Đã tìm được 5 thí sinh)
STT Chức năng Mã HS Số BD Họ Tên Ngày sinh Hộ khẩu
1 Xem chi tiết 99.00.0 Nguyễn Duy Dương 120201 Bắc Giang.Huyện Lục Nam
2 Xem chi tiết 99.00.0 Ngô Thanh Hòa 230302 Tiền Giang.Huyện Chợ Gạo
3 Xem chi tiết 99.00.0 Nguyễn Hữu Thắng 210102 Tiền Giang.Huyện Chợ Gạo
4 Xem chi tiết 99.00.0 Châu Thành Tâm 070202 Tiền Giang.Huyện Chợ Gạo
5 Xem chi tiết 99.00.0 Nguyễn Thịnh Phát 311002 Tiền Giang.Huyện Chợ Gạo
Tắt [X]