Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - ĐỢT 0 NĂM 2018

TÌM THÍ SINH
Nhập mã xác nhận
gõ số báo danh: hoặc gõ họ, tên, ngày sinh (dùng font Unicode):
Họ: Tên: Ngày sinh:
KẾT QUẢ TÌM KIẾM
STT Chức năng Mã HS Họ Tên Ngày sinh Ngành xét tuyển Hộ khẩu Tỉnh Huyện
1 Xem chi tiết 99.99.1 Lê Thanh Tuấn 061000 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 48.08 Đồng Nai Huyện Long Thành
2 Xem chi tiết 99.99.1 nguyễn duy Quân 020200 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 35.01 Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn
3 Xem chi tiết 99.99.2 Lê Trần Tường 060599 Công nghệ kỹ thuật ô tô 39.08 Phú Yên Huyện Phú Hòa
4 Xem chi tiết 99.99.2 Nguyễn văn Linh 020998 Công nghệ kỹ thuật ô tô 35.02 Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh
5 Xem chi tiết 99.99.3 Ngô Thị Thu An 260600 Quản trị kinh doanh 35.05 Quảng Ngãi Huyện Nghĩa Hành
Tắt [X]