Phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên
Tổ chức nhân sự:

     Trưởng phòng: Hoàng Đơ

      Điện thoại: (08) 38940390 – số nội bộ 135

     Nhiệm vụ: Phụ trách chung

     Phó trưởng phòng 1: Vũ Đình Lê 

      Điện thoại: (08) 38940390 – số nội bộ 599;

      Nhiệm vụ: Phụ trách thống kê giờ dạy. 

      Phó trưởng phòng 2:  Nguyễn Hoài An

      Điện thoại : (08) 38940390 - số nội bộ 848

      Nhiệm vụ: Phụ trách kiểm soát phòng học, phòng thi   

      Phó trưởng phòng 3:  Phạm Thanh Tùng

      Điện thoại: (08) 38940390 - số nội bộ 599

      Nhiệm vụ:  Phụ trách kiểm soát phòng học, phòng thi    

      Nhân viên:  

   -  01  chuyên trách thống kê,  tiếp nhận yêu cầu của HSSV

  -   01  chuyên trách quản lý thời khóa biểu, thống kê giờ dạy.

  -   24  kiểm soát phòng học

  -   09  kiểm soát HSSV 

Địa chỉ: tầng trệt nhà D Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM.

12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, Tp.HCM.

 Email: ttgd_hui@yahoo.com