Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM
Cơ cấu tổ chức
Lãnh đạo
Giới thiệu
Các Phòng Ban
Các Khoa
Các Viện
Các Trung tâm
Hợp tác quốc tế
Khoa học - Công nghệ
Đoàn thể
Phiếu thăm dò
Bạn đã tốt nghiệp tại IUH và hiện nay bạn đang:
Làm việc đúng chuyên ngành
Làm việc không đúng chuyên ngành
Tìm việc
Chờ học tiếp
Giới thiệu
Trực tuyến
Đang online : 415
Hôm nay : 4315
Hôm qua : 20897
Tổng cộng : 115981140
Đánh giá xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học  (09-10-2009)

Ngày 15 tháng 9 năm 2009, Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã tổ chức cuộc họp đánh giá và xét duyệt đề tài cấp trường-2009-2010. Thành phần tham gia gồm:

Chủ tịch Hội đồng:        GS.TSKH Lê Huy Bá

Phó Chủ tịch Hội đồng: TS. Phan Chí Chính

Thư ký Hội đồng:          TS. Nguyễn Văn Vinh

Cùng các thành viên Hội đồng, các thầy-cô Trưởng, Phó các đơn vị đào tạo. Hội đồng đã nghe TS Nguyễn Văn Vinh đọc các ý kiến nhận xét của phản biện đề tài đã đăng ký. Sau đây là ý kiến kết luận của Hội đồng về các đề tài đã đăng ký:

1.     Đề tài: NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG

 

è  Kết luận: Do phạm vi đề tài quá rộng, không phù hợp với đề tài cấp trường và còn nhiều nội dung phải sửa đổi. Do đó Hội đồng Khoa học chưa nhất trí cho triển khai đề tài này.

 

2.     Đề tài: KHẢO SÁT MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ QUAN TÂM CỦA SINH VIÊN ĐẾN LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 

·         Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Văn Danh – Khoa Quản trị Kinh doanh

·         Người phản biện: PGS.TS Phan Thị Cúc – Trưởng khoa Tài chính Ngân Hàng

·         Nội dung phản biện:

-          Nội dung đề tài tốt.

-          Đề tài khảo sát mức độ nhận biết và quan tâm của sinh viên

-          Tính khả thi cao

-          Kinh phí thực hiện: do Khoa Quản trị Kinh doanh chi nhưng cần thể hiện rõ hơn  rõ hơn.

 

è  Kết luận: 100% thành viên Hội đồng  nhất trí thông qua đề tài này.

 

3.     Đề tài: XÂY DỰNG TRUNG TÂM THỰC HÀNH MÔ PHỎNG CHO HỌC SINH- SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ

 

·         Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Phước – Trưởng khoa Kế toán- Kiểm toán.

·         Người phản biện: PGS.TS Phan Thị Cúc – Trưởng khoa Tài chính Ngân hàng.

·         Nội dung phản biện:

-          Đề tài có tính cần thiết đối với khối ngành kinh tế .

-          Thời gian thực hiện đề tài 12 tháng là hợp lý

-          Kinh phí thực hiện: 10 triệu do khoa Kế toán Kiểm toán đảm trách.

 

è  Kết luận: Hội đồng khoa học  nhất trí thông qua đề tài này

 

4.     Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP GIÁO DỤC THẾ GIỚI 2010 – 2015 VÀ TẦM NHÌN 2020

 

·         Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Minh Tuấn

·         Người phản biện: TS. Võ Phước Tấn

·         Nội dung phản biện của TS. Võ Phước Tấn:

-          Tính cấp thiết: Trường ĐHCN TP.HCM đã có những bước phát triển tốt, tuy nhiên hiện nay Nhà trường cũng đang chịu nhiều áp lực từ bên trong cũng như bên ngoài.

-          Tính mới và khả năng áp dụng: Đây là một vấn đề mới trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam, có khả năng áp dụng rộng rãi ở các trường đại học.

-          Tính khả thi: Đề tài mang tính khả thi vì đây là vấn đề được Nhà trường và người học quan tâm.

-          Thời gian thực hiện: 7 tháng.

è  Đề tài thật sự cần thiết đối với trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM.

·         Nhận xét từ hội đồng khoa học:

-          Đây là đề tài vĩ mô, thuyết minh theo hướng làm rõ sản phẩm. Từ đó đưa ra lý thuyết và nâng cao tính cạnh tranh giữa các trường trong nước và quốc tế.

-          Căn cứ vào hướng phát triển của TP.HCM & Bộ Giáo dục Đào tạo để đưa các giải pháp phù hợp.

-          Kinh phí : (đã vận động được các doanh nghiệp hỗ trợ 30 triệu, nhà trường hỗ trợ 20 triệu)

-          Vấn đề lớn xã hội hóa giáo dục đang được bàn thảo ở cấp nhà nước và đang được xã hội quan tâm.

-          Nên tăng thời gian thực hiện lên từ 7 tháng à12 tháng để  nội dung đề tài thực hiện  hiệu quả

 

è   Kết Luận: Hội đồng khoa học 100% tán thành cho thực hiện đề tài.

5.     Đề tài: CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH VÀ TÍN DỤNG NHẰM HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

 

·         Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phan Thị Cúc

·         Người phản biện: TS. Nguyễn Minh Tuấn

·         Nội dung phản biện của TS. Nguyễn Minh Tuấn

-          Tên đề tài rõ ràng tuy nhiên cần nói rõ trong thời gian nào

-          Nội dung học thuật, phương pháp  nghiên cứu bảo đảm tính khoa học, logic

-          Thời gian nghiên cứu tối đa 12 tháng là hợp lý.

-          Đề tài mang tính khả thi

-          Đề tài bảo đảm tính mới

-          Đề tài thật sự cần thiết đối với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp TP.HCM

·         Nhận xét từ hội đồng khoa học:

-          Các chính sách tài chính luôn luôn có sự thay đổi theo thời cuộc. Do đó tuy đây là đề tài đã được thực hiện nhưng vẫn bảo đảm tính mới, có khả năng cao.

-          Tổ chức thêm nhiều hội thảo giữa các khối tài chính tín dụng ngân hàng.

 

è  Kết luận: hội đồng khoa học nhất trí cho triển khai đề tài này, kinh phí sẽ do PGS.TS. Phan Thị Cúc đảm trách,  phần còn lại sẽ đề xuất lên nhà trường.

6.     KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI KINH TẾ TP.HCM. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI ĐỂ ĐƯA KINH TẾ TP.HCM TĂNG TỐC TRONG THỜI GIAN TỚI

 

·         Chủ nhiệm đề tài: Nhóm sinh viên Tài chính-Ngân hang do PGS. TS. Phan Thị Cúc hướng dẫn.

·         Người phản biện: TS. Nguyễn Minh Tuấn

·         Nội dung phản biện:

-          Nội dung trùng lắp với một số bài báo ở Viện Kinh Tế đã phân tích và một số đề tài luận văn Thạc sĩ ở một số trường.

-          Đề nghị đăng ký đề tài khác về lĩnh vực tài chính, cấp vi mô

-          Tên đề tài rõ ràng. Tuy nhiên cần nói rõ thời gian thực hiện.

 

è  Kết luận: theo ý kiến của hội đồng khoa học, sinh viên nên viết lại đề tài này ở dạng vi mô, đi vào một khía cạnh  thực tế hơn.

 

 

7.     Đề tài: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BALANDCED SCORECARD TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

 

è  Kết luận: hội đồng khoa học chưa thể xét được vì thiếu các yếu tố cần thiết.

 

8.     KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY SAU KHI RA TRƯỜNG, QUA ĐÓ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

è  Kết luận: Cần làm rõ hơn tính cấp thiết của đề tài. Chủ nhiệm đề tài có chuyên môn về Môi trường vì  vậy việc thực hiện đề tài này không phù hợp. Hội đồng khoa học chưa thông qua.

 

9.     Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE CHO KHOA CNTT – XÂY DỰNG PHẦN MỀM PHÂN MÔN HỌC CHO PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG

 

a.     XÂY DỰNG WEBSITE CHO KHOA CNTT

 

·         Chủ nhiệm đề tài: Thầy Lê Anh Dân

·         Người phản biện: ThS. Đỗ Công Thành

·         Nội dung phản biện của ThS. Đỗ Công Thành

-          Đây chỉ là đề tài ứng dụng mã nguồn mở Joomla để xây dựng website. Việc này không có tính học thuật. Đã có rất nhiều tổ chức thực hiện việc này và rất phổ biến tại Việt Nam.

-          Tính khả thi: Đề tải này có thể làm được do đã có tất nhiều website được xây dựng trên nền tảng này.

-          Đề tài không có tính mới

è  Nên chuyển đề tài này thành đồ án môn học, đồ án chuyên ngành hay đồ án tốt nghiệp dành cho sinh viên ngành Khoa Học Máy Tính – Công Nghệ Thông Tin.

 

b.    XÂY DỰNG PHẦN MỀM PHÂN MÔN HỌC CHO PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHCN TPHCM

 

·         Chủ nhiệm đề tài: Th.S Nguyễn Đức Cương

·         Người phản biện: Th.S Nguyễn Văn Hùng – Phó khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính

·         Nội dung phản biện của Th.S Nguyễn Văn Hùng

-          Đề tài không có tính học thuật. Vấn đề này đã được giải quyết triệt để từ nhiều năm trước ngay tại ĐHCN TPHCM.

-          Đề tài không có tính khả thi

-          Đề tài không có tính mới và không thể áp dụng.

è  Nên chuyển đề tài này thành đồ án môn học, đồ án chuyên ngành hay đồ án tốt nghiệp dành cho sinh viên ngành Khoa Học Máy Tính – Công Nghệ Thông Tin.

 

·         Nhận xét từ hội đồng khoa học:

-          Đây không phải là một vấn đề mới, có ý tưởng nhưng phải được hợp thức hóa để đưa vào ứng dụng.

-          Đây là đề tài không yêu cầu về kinh phí. Do đó nên ủng hộ sinh viên thực hiện các đề tài ứng dụng như thế này để nâng cao trình độ.

-          Do vấn đề đăng ký học phần của sinh viên còn gặp nhiều khó khăn, khó giài quyết điểm của sinh viên. Do đó cần tạo điều kiện thực hiện đề tài này.

 

è  Kết luận: Hội đồng khoa học tán thành cho thực hiện hiện 2 đề tài này. Tuy nhiên cần chỉnh sửa nội dung cho phù hợp.

 

 

10.  Đề tài: TRUNG TU Ô TÔ LADA

 

·         Chủ nhiệm đề tài: Thầy Lê Mạnh Hùng – Khoa Cơ khí, cơ sở Thái Bình

·         Người phản biện: Th.S Nguyễn Chí Hùng.

·         Nội dung phản biện của Th.S Nguyễn Chí Hùng:

-          Tính khả thi: Nội dung trung tu các phần Gầm, động cơ và điện ôtô LADA phù hợp với khả năng học sinh sau khi học thực hành mỗi phần.

-          Tính mới và khả năng áp dụng: Ôtô LADA là loại ôtô đời cũ. Khả năng áp dụng trong đào tạo kém hiệu quả.

-          Nội dung đề tài tương đương với một bài tập kết thúc môn học. Chưa đúng tầm đề tài KHCN cấp trường.

·         Nhận xét từ hội đồng khoa học:

-          Đề tài này không thực tế.

-          Lada là loại ô tô quá cũ so với hiện nay trong khi các cuộc thi tay nghề trong nước và quốc tế đều hướng vào các thiết bị hiện đại. Do đó nên thuê các loại xe hiện đại hơn cho sinh viên ứng dụng thay vì phải mua, như vậy vừa có thể tiết kiệm được tiền bạc vừa nâng cao tay nghề và hiểu biết của sinh viên.

 

è  Kết luận: Hội đồng khoa học nhất trí cho phép đề tài này thực hiện nhưng phải thay đổi đối tượng đề tài cho phù hợp với thực tế hiện nay

 

11.  Đề tài: NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU HỆ THỐNG PLC VÀ ỨNG DỤNG PLC S7 – 200 THIẾT KẾ MÔ HÌNH, BÀI GIẢNG THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP

 

·         Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Trần Mạnh Hoán – GV Khoa Điện – Điện tử, cơ sở phía Bắc Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM.

·         Người phản biện: Th.S  Nguyễn Ngọc Điệp

·         Nội dung phản biện:

-          Tính thực tiễn và ứng dụng: Đây là mô hình hiện đại và có nhiều ưu điểm, nhưng giá thành quá cao, chưa thực sự hiểu quả trong việc khai thác đào tạo ở Việt Nam. Tuy nhiên đây lại là một trong những bộ điều khiển trong công nghiệp có ý nghĩ ứng dụng rất cao trong giảng dạy các môn học chuyên ngành Điện, Điện tử tự động, Tự động hóa, Cơ điện tử…, đặc biệt cần thiết cho Cơ sở phía Bắc.

-          Bổ sung nguồn phương tiện, học cụ chuyên ngành dùng cho giảng dạy cả 3 bậc học: trung cấp, cao đẳng, và đại học.

-          Hỗ trợ các giảng viên trong việc biên soạn thêm cho phong phú các bài tập ứng dụng.

·         Nhận xét từ hội đồng khoa học:

-          Đây là một đề tài có quy mô rất lớn, đa dạng và phong phú. Do đó, dựa trên nội dung phản biện của thầy Điệp đề nghị nhà trường hỗ trợ kinh phí.

-          Đây không phải là một đề tài mô phỏng mà là một đề tài thực tế nên kinh phí rất lớn. Vì thế nhà trường nên đưa thành một đề tài mở rộng, từ đó nghiệm thu và triển khai với quy mô lớn hơn.

 

è  Kết luận: Hội đồng khoa học nhất trí cho thực hiện đề tài. Tuy nhiên tác giả nên viết lại đề tài cho hoàn chỉnh hơn, giới hạn kinh phí ở mức 10 – 15 triệu và phải có thuyết minh về tài chính.

 

12.  Đề tài: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO XE QUÉT RÁC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC

 

·         Chủ nhiệm đề tài:  Th.S Nguyễn Hồng Quang

·         Ngươi phản biện: TS Nguyễn Văn Dần.

·         Nội dung phản biện của TS. Nguyễn Văn Dần:

-          Nội dung nghiên cứu phù hợp với thời gian 1 năm.

-          Đề tài mang tính cấp bách và cần thiết,  giải quyết được vấn đề vệ sinh môi trường .

-          Tính khả thi cao

-          Đề tài mới, cỡ nhỏ, khả năng ứng dụng tốt

-          Chưa đề xuất kinh phí thực hiện.

·         Nhận xét từ hội đồng khoa học:

-          Nên khảo sát độ ồn là bao nhiêu.

-          Sử dụng động cơ chổi để thiết kế máy là một ý tưởng rất hay và sang tạo, thủ công nhưng hiệu quả.

-          Kinh phí tương đối.

 

è  Hội đồng khoa học 100% nhất trí cho phép triển khai đề tài này. Tuy nhiên cần báo cáo đề xuất cụ thể kinh phí và phải xem xét động cơ sao cho phù hợp với mỹ quan của trường.

 

 

13.  Đề tài: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG INVITROVÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT CHẤT ROTUDIN TỪ CÂY BÌNH VÔI (STEPHANIA ROTUNDA LOUR)

 

·         Chủ nhiệm đề tài:          TS. Nguyễn Văn Vinh – Phòng khoa học và hợp tác quốc tế

Th.S Trịnh Ngọc Nam – Viện công nghệ Sinh học và Thực phẩm

·         Người phản biện: PGS.TS. Bùi Văn Lệ - Khoa Công nghệ Sinh học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

·         Nội dung phản biện:

-          Thời gian thực hiện là 12 tháng.

-          Khảo sát các đặc điểm sinh học và điều kiện  tự nhiên của cây bình vôi. Nên bảo tồn giống cây quý này vì đây là giống cây dược liệu quí.

-          Nguyên liệu được lấy từ cao nguyên Lâm Đồng, Đaklak

-          Kinh phí 20 triệu, trong đó 10 triệu dùng để hỗ trợ 2 sinh viên làm đề tài thạc sỹ, mỗi sinh viên 5 triệu.

·         Nhận xét từ hội đồng khoa học:

-          Đây là đề tài đang  được triển khai . Do đó cần được nhà trường hỗ trợ làm đề tài cơ sở để các sinh viên làm nghiên cứu luận văn Th.S và luận văn Đại học.

 

è  Kết luận: Hội đồng khoa học 100% tán thành cho triển khai đề tài.

 

 

14.  NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG QUÁ TRÌNH QUANG PHENTON

 

·         Sinh viên thực hiện:       Lê Văn Ba

Phan Thành Công

Đinh Triều Vương

·         Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trần Thị Ngọc Diệu

·         Người phản biện: T.S  Đặng Kim Triết.

·         Nội dung phản biện:

-          Nên đổi tên đề tài vì nội dung đề tài chỉ tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của tia UV.

-          Thời gian thực hiện 4 tháng, không hạn chế địa phương nghiên cứu.

-          Có tính khả thi cao

-          Tính mới và khả năng áp dụng.

-          Kinh phí nên tăng lên 30 triệu

 

15.  PHÂN LOẠI RÁC TÁI CHẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

 

·         Người thực hiện: Huỳnh Thị Ngọc Hiếu và sinh viên lớp ĐHMT3B

·         Người phản biện: Đặng Kim Triết

·         Nội dung phản biện:

-          Tên đề tài phù hợp

-          Đề tài mang tính khoa học và xã hội cao. Tuy nhiên chưa có thời gian thực hiện

-          Có tính khả thi cao

-          Đề tài có tính mới và khả năng áp dụng cao nếu có nơi tiêu thụ cụ thể rác tái chế.

-          Kinh phí: 4 triệu là quá ít, nên đề xuất tăng lên 15 triệu.

 

16.  NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH PILOT TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆN KHCN & QL MÔI TRƯỜNG

 

·         Người thực hiện: Th.S Cao Thu Thủy

·         Người phản biện: Đặng Kim Triết

·         Nội dung phản biện:

-          Tên đề tài nên được làm rõ hơn

-          Nội dung học thuật có ý nghĩa đối với sinh viên. Thời gian thực hiện là 9 tháng.

-          Tính khả thi cao

-          Đề tài có tính mới và khả năng áp dụng cao

-          Kinh phí: 32 triệu

 

v  Nhận xét từ hội đồng khoa học:

-          Chưa nêu rõ đỉa điểm xử lý nước sinh hoạt, mang tính mô hình cho sinh viên thực tập, kinh phí hơi ít. Do đó nên cân đối lại kinh phí

-          Mô hình tương đối tốt và cần thiết cho sinh viên làm nghiên cứu khoa học.

-          Đề tài phân loại rác là đề tài mang tính xã hội, tư tương tốt. Đề tài này đã được thực hiện ở Hà Nội nhưng vẫn chưa thành công

-          Nên ủng hộ cho sinh viên thực hiện

 

è  Kết luận: Hội đồng khoa học 100% nhất trí cho triển khai 3 đề tài trên.

 

17.  Đề tài: THIẾT KẾ, THI CÔNG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM CƠ HỌC VẬT LIỆU GIAO TIẾP BẰNG MÁY TÍNH

 

·         Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Quốc Hưng – Phó trưởng khoa cơ khí, trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM

·         Nội dung:

-          Thời gian thực hiện: 10 tháng

-          Phục vụ nghiên cứu giảng dạy, thực hiện đồ án

-          Dự trù kinh phí 130 triệu bao gồm 6 máy tính

·         Nhận xét từ hội đồng khoa học:

-          Đề tài này rất tốt đối với bậc đại học. Mặc dù kinh phí hơi lớn nhưng hiệu quả cao và phục vụ cho nhà trường.

-          Hiện nay nhà trường có một máy kéo nén, nếu thực hiện đề tài này kết hợp với các thiết bị đang có thì rất hiện đại. Tuy nhiên kinh phí trên 100 triệu rất lớn đối với trường, cần xem xét là đề tài cấp trường hay cấp bộ.

 

è  Kết luận: hội đồng khoa học đồng ý cho đề tài được triển khai. Tuy nhiên thầy Phan Chí Chính  có trách nhiệm thuyết phục hiệu trưởng hỗ trợ kinh phí để đề tài được  triển khai.

 

 

 TỔNG SỐ ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ: 18 đề tài. Có 15 đề tài được xét duyệt, 3 đề tài chưa  được thông qua (đề tài số 1; đề tài số 7 và đề tài số 8 trong bản báo cáo này).

 trong đó có 5 đề tài khối ngành Kinh tế bao gồm: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán và Quản trị Kinh doanh; 9 đề tài khôi ngành Công nghệ bao gồm: Cơ khí, Ôtô, Điện-Điện tử, Môi trường và Công nghệ Sinh học.

 

CHỦ TỊCH: GS. TSKH LÊ HUY BÁ                              

THƯ KÝ:  TS. NGUYỄN VĂN VINH

Copyright © 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Industrial University of Ho Chi Minh City - IUH
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM - Tel:083.8940390 - Fax:083.8946268